นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์  ผอ.สน.บท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารการทะเบียน  โดยมีนายสมพงษ์  ชัยศุภะโกศล  ผอ.สทท.  นายเปรมศักดิ์  กีรานนท์
ผอ.สบป. นายวินิจ  สนชัย  ผอ.สพท.  นายอำนาจ  โพธิ์สอาด  ผอ.สอท.  นายเอกฉันท์  บุณยรัตพันธุ์ ส่วนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  นายณรงค์ฤทธิ์  มาทอง  ส่วนส่งเสริมการทะเบียน
และข้าราชการ สน.บท. เข้าร่วมสัมมนา  เมื่อวันที่ 28–29 กันยายน 2556  ณ  โรงแรมเกาะหลัก รีสอร์ท  อำเภอ
เมืองประจวบฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142