นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล  อปค. ตรวจเยี่ยม สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง9) และมอบนโยบายในการทำงาน
ให้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการ สน.บท.  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556  ณ สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง9) ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี

  • 561018_01
  • 561018_02
  • 561018_03
  • 561018_04
  • 561018_05
  • 561018_06
  • 561018_07
  • 561018_08
  • 561018_09
  • 561018_10

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142