นายวินิจ  สนชัย  ผอ.สพท.  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อศึกษาดูงานด้านทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพ และเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในด้านทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน  โดยมี น.ส.เมตตา สินยบุตร  ผอ.สสท. ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระดับภูมิภาค  สำหรับการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Strategic Plan for the Improvement of Civil Registration
and Vital Statistics (CRVS) in Asia and the Pacific) ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน
(คลอง9) จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556

 • 561028_01
 • 561028_02
 • 561028_03
 • 561028_04
 • 561028_05
 • 561028_06
 • 561028_07
 • 561028_08
 • 561028_09
 • 561028_10
 • 561028_11

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142