นายสถาพร  ศิริภักดี  รองอปค. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง  และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างกรมการ
ปกครองกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง      โดยมี นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ ผอ.สน.บท. และนายวินิจ  สนชัย  ผอ.สพท.
ร่วมเป็นสักขีพยาน   ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กทม.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 

 • DSC_0005
 • DSC_0008
 • DSC_0010
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0019
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0050
 • DSC_0053
 • DSC_0056
 • DSC_0058
 • DSC_0060
 • DSC_0083

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142