นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ  ผอ.สน.บท.  ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานทะเบียนราษฎร” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
และหลักศูตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว
สน.บท.(คลอง9) จ.ปทุมธานี 

  • DSC_0093
  • DSC_0100
  • DSC_0101
  • DSC_0102
  • DSC_0103
  • DSC_0104
  • DSC_0105
  • DSC_0106
  • DSC_0110
  • DSC_0112

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142