นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ  ผอ.สน.บท.   ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการบริหารงานทะเบียนแก่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต   และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว สน.บท.(คลอง9) จ.ปทุมธานี 

  • DSC_0001
  • DSC_0004
  • DSC_0014
  • DSC_0017
  • DSC_0020
  • DSC_0037
  • DSC_0046
  • DSC_0051
  • DSC_0054

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142