ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
18 ตุลาคม 2560
line orange

         นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้
         ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์และข้อตกลงว่าด้วย
         การขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครอง กับกรมวิทยาศาสตร์
         การแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 27 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี


                                                    601018

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000