ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
2 พฤศจิกายน 2560
line orange

         นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอะิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
         การขอแปลงสัญชาติไทย  การขอถือสัญชาติไทยตามสามี  และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่
         13/2560  โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์  ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร ให้การต้อนรับ  เมื่อวัน
         พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิการยน 2560  ณ ห้องประชุมบัวขวัญ  ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9)
         อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    601102

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000