ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
23 พฤศจิกายน 2560
line orange

         นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
         ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐาน
         ข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกรมการปกครอง กับ สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่
         23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
         คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
         สารสนเทศและระบบข้อมูล และนายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
         สำนักบริหารการทะเบียนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว


                                                    601123

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000