ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
27 พฤศจิกายน 2560
line orange

         นายสิทธิชาติ มงคลชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 13/2560
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎรให้การต้อนรับเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมบัวขวัญ (ชั้น 2) อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


                                                    601127

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000