ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
19 ธันวาคม 2560
line orange

         นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน เป็นวิทยากรบรรยายการ
อบรมพัฒนาข้อมูลการบูรราการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ให้กับหน่วยงาน
ที่เชื่อมโยงข้อมูลทเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์และข้อตกลงว่าด้วยการ
ขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน  หน่วยงานที่เข้ามาอบรม9 หน่วยงาน จำนวน 34 คน
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 8 อาคารกรมการปกครอง
(คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    601219

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000