ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
19 ธันวาคม 2560
line orange

         นายชาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การขอเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษำรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2
สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


                                                    601219

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000