ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
22 ธันวาคม 2560
line orange

         นายชาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่
16/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบัวขวัญ (ชั้น 2) อาคาร
กรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    601222

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000