ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10 กรกฎาคม 2563
line orange

     นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 630710-1
  • 630710-2
  • 630710-3
  • 630710-4
  • 630710-5
  • 630710-6

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142