ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
16 กรกฎาคม 2563
line orange

     นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบ หรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 630716-1
  • 630716-2
  • 630716-3
  • 630716-4
  • 630716-5
  • 630716-6

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142