ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
3 สิงหาคม 2563
line orange

     ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ แก่ข้าราชการที่ไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการฯ นักการทูตชำนาญการ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลในฐานะนายทะเบียน ณ สถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีนายรังสฤษฏ์ พรมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการภูมิภาคและต่างประเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 8 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 630803-1
  • 630803-2
  • 630803-3
  • 630803-5
  • 630803-6

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142