ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
18 สิงหาคม 2563
line orange

     นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • 25630818_1
  • 25630818_2
  • 25630818_3
  • 25630818_4
  • 25630818_5
  • 25630818_6

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142