ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

21 มิถุนายน 2560
                                   

             600621
          วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ
          ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก       โดยมีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
          นางสาวขวัญฤทัย  ไตรพรม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้
          บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดป่าขะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
          จังหวัดนครนายก ระบบสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการในครั้งนี้เป็นระบบ fiber optic ftts (TOT)

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000