ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

21 มิถุนายน 2560
                                   

             600621
          วันที่ 21 มิถุนายน 2560   ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 3 สาขาจังหวัดอุบลราชธานี
          ร่วมกับ สนท.อ.สิรินธร  ออกให้บริการงานทะเบียนและบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
          "โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่"  ณ ร.ร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก
          อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000