ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด ลำพูน
line orange

22 มิถุนายน 2560
                                   

             600622 02
          วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาจังหวัดลำพูน  ร่วมกับ
          สนท.อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน โดยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายจิรวัฒน์ แดนโพธิ์
          ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ออกให้บริการทำบัตรฯ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
          จังหวัด เคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย มีผู้ให้บริการจำนวน 18 ราย โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ
          ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนสุนทร ปลัดจังหวัดและนายอำเภอได้กรุณาให้เกียรติมอบ
          บัตรให้กับประชาชน

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000