ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

18 กรกฎาคม 2560
                                   

             600718
          วันที่ 18  กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
          สำนักทะเบียนอำเภอปากพลี ออกให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
          ณ วัดตะเคียนทอง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมีท่าน ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการ
          จังหวัดนครนายก มาตรวจเยี่ยมและมอบบัตรฯ ให้กับประชาชน ระบบสื่อสาร fiber optic ftts (tot)

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000