ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด ชัยภูมิ
line orange

21 กรกฎาคม 2560
                                   

             600721
          21ก.ค. 60 ศจ.ชัยภูมิร่วมกับ สนท.อ.เทพสถิต    ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่
          Mobile Unit โครงการอำเภอยิ้ม  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ 3 ต.วะตะแบก
          อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000