ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2560

ศูนย์ฯจังหวัด ลำพูน
line orange

2 สิงหาคม 2560
                                   

             600802
          วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 และสาขาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สนท.อ.เมืองลำพูน
          โดยนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน, ว่าที่ ร.ต.ตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม ปลัดอำเภอฝ่าย
          ทะเบียนและบัตรฯ ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ตัองขัง ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ตามโครงการ
          "คืนคนดี สู่สังคม"ทั้งหมดจำนวน 227 ราย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000