ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด ปราจีนบุรี
line orange

14 พฤศจิกายน 2561
                                   

             611114
          ศจ.ปราจีนบุรีออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชรา และ
          ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอ
          กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ออกให้บริการใน
          พื้นที่หมู่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้รับบริการเป็นคนชรา 1 ราย
          และผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000