ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

19 พฤศจิกายน 2561
                                   

             611119
          ศบท.ภาค 3 สาขา จ.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธาานี
          เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง
          สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมมอบนโยบายและการบรรยายพิเศษการสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง
          สมาชิกวุฒิสภา โดยมีจ่าจังหวัด ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา
          จัหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเลือกตั้ง 25 อำเภอๆ ละ 2 คน รวม 50 คน เข้าร่วม
          การอบรมดังกล่าว และจัดให้มีการทดสอบระบบ ที่ศูนย์ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000