ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด ชัยภูมิ
line orange

20 พฤศจิกายน 2561
                                   

           611120
          20 พ.ย.61 ศบท.ภาค 3 สาขาจังหวัดชัยภูมิร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม
          ระบบประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   พ.ศ.2561
          ให้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือระดับอำเภอ โดยนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัด
          ชัยภูมิ เปิดการอบรมในครั้งนี้

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000