ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

21 พฤศจิกายน 2561
                                   

             611121
          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศบท.ภาค 3 สาขาจ.อุบลฯ   ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ 
          ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดยางโยภาพ ม.4 ต.ยางโยภาพ
          อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีผู้ใช้บริการจำนวน 12 ราย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000