ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด ปราจีนบุรี
line orange

22 พฤศจิกายน 2561
                                   

             611114
          ศจ.ปราจีนบุรี  ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา
          และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้   ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับสำนักทะเบียน
          อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี     นำโดยนายสืบศักดิ์ นีสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
          ทะเบียนและบัตร  ออกให้บริการในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
          มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการ 4 ราย คนชรา 1 ราย และผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000