ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

22 พฤศจิกายน 2561
                                   

             611122
         วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ
         ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอปากพลี ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง 
         ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 ราย เพื่อนำบัตรฯ ไปประกอบหลักฐานในการใช้สิทธิรักษา
         พยาบาล ระบบสื่อสารใช้ Router VPN AIS 4G

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000