ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

28 พฤศจิกายน 2561
                                   

             61112841
         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนัก
         ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครนายก ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พิการ
         ทางสมอง จำนวน 1 ราย เพื่อที่จะนำบัตรฯ ไปประกอบหลักฐานในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ระบบ
         สื่อสารใช้ Router VPN AIS 4G

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000