ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

4 ธันวาคม 2561
                                   

             611204
         ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ร่วมกับ
         สนท.ทม.นครนายก และสนท.อ.ปากพลี ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
         และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แยกเป็นสนท.ทม.นครนายก 2 ราย  สนท.อ.ปากพลี 1 ราย
         รวมจำนวน 3 ราย   เพื่อนำบัตรฯ ไปประกอบหลักฐานในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล   ระบบสื่อสารใช้
         Router VPN AIS 4G

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000