ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

7 ธันวาคม 2561
                                   

             611207
          วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศบท.ภาค 3 สาขา จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักทะเบียนเทศบาล
          นครอุบลราชธานี  ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย
          ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000