ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด นครนายก
line orange

7 ธันวาคม 2561
                                   

             611207
         ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ร่วมกับ
         สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครนายก ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
         คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อนำบัตรฯ ไปประกอบ
         หลักฐานในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ระบบสื่อสารใช้ Router VPN AIS 4G

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000