ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

13 ธันวาคม 2561
                                   

             611213
          วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศบท.ภาค 3 สาขา จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอตาลสุม
          จ.อุบลราชธานี  ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียน
          บ้านห้วยดู่ ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โดย นายเธียรชัย พุทธรังสี รอง ผวจ.อุบลราชธานี
          ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสถานที่ถ่ายบัตรฯ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000