ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

18 ธันวาคม 2561
                                   

             611218
          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศบท.ภาค 3 สาขา จ.อุบลราชธานีร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ
          ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนอำเภอเคลื่อนที่ วัดหนองฮ้าง  ต.หนองฮ้าง อ.ม่วงสามสิบ
          มีผู้รับบริการ 12 ราย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000