ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด อุบลราชธานี
line orange

20 ธันวาคม 2561
                                   

             611220
          วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศบท.ภาค 3 สาขา จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม
          ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนอำเภอเคลื่อนที่  รร.บ้านคำครั่ง  ต.คำครั่ง  อ.เดชอุดม
          จ.อุบลราชธานี มีผู้ใช้บริการทำบัตรฯ จำนวน 33ราย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000