ภาพกิจกรรม ศบท.ภาค/สาขาจังหวัด ปี 2561

ศูนย์ฯจังหวัด ปราจีนบุรี
line orange

27 ธันวาคม 2561
                                   

             611227
          ศจ.ปราจีนบุรี ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และ
          ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอนาดี
          จังหวัดปราจีนบุรี ออกให้บริการในพื้นที่ตำบลสะพานหิน และตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัด
          ปราจีนบุรี มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการ 2 ราย และคนชรา 1 ราย รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 8 ราย

 

  
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000