ประวัติผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
line orange


ruttaya2
นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

 
 
edu
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มัธยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

address
192 ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
history work
folder

ปี 2539 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
           - ผู้ช่วยจ่าจังหวัดสมุทรปราการ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) ที่ทำการปกครองจังหวัด
             สมุทรปราการ
           - นักวิชาการปกครอง 5 กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
           - ผู้ช่วยจ่าจังหวัดพิษณุโลก (เจ้าพนักงานปกครอง 6 ว) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

           - หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) สำนักงานผู้ตรวจราชการ
             กรมการปกครอง 
           - หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
             สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
           - นายอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

present
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000