เนื้อหา

ประวัติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
line orange


veerachat1
นายวีระชาติ ดาริชาติ
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน


birthday
10 ธันวาคม 2502
edu
รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
address
222 หมู่4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
history
folder - หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล
  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน
- ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักการสอบสวนและนิติการ
- หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 1 (พื้นที่ กทม.)
  ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป
  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป 
present
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน                                          
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142