ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ phone
ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 0-2791-7514
กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล (กง.วรฐ)  0-2791-7599
ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบ 0-2791-7524
ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 0-2791-75223
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 0-2791-7524
กลุ่มงานอำนวยการบูรณาการภาครัฐ (กง.อบฐ) 0-2791-7543
ฝ่ายสนับสนุนการบูรณาการ 0-2791-7547
ฝ่ายงานระเบียบและบันทึกข้อตกลง 0-2791-7415
ฝ่ายอำนวยการบูรณาการภาครัฐ 0-2791-743,7545
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142