ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน phone
ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน 0-2791-7610
กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน 0-2791-7614
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนากฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 0-2791-7620
ฝ่ายระเบียบและกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 0-2791-7612
กลุ่มงานหลักฐานการทำบัตร 0-2791-7617
ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร 0-2356-9614
ฝ่ายบริการข้อมูลทะเบียนบัตร 0-2356-9614
ฝ่ายติดตามและตรวจสอบบัตร  0-2791-7613
0-2791-7619
0-2791-7667
ฝ่ายบริการจัดทำบัตร   0-2791-7619
0-2791-7667
0-2791-7669
กลุ่มงานบริหารและจัดทำบัตร 0-2791-7625
ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิชาการ    0-2791-7621
0-2791-7623
0-2791-7624
0-2791-7666
ฝ่ายอำนวยการบัตร 0-2791-7622
0-2791-7666
ฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลบัตร 0-2791-7124
ฝ่ายสนับสนุนการจัดทำบัตร 0-2791-7124
0-2791-7622
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000