ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนphone
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   0-2791-7322
กลุ่มงานพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร 0-2791-7350
ฝ่ายพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน 0-2791-7328
ฝ่ายแผนงานและโครงการ    0-2791-7328
กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร 0-2791-7322
ฝ่ายผู้ตรวจการทะเบียน 0-2791-7322
ฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการทะเบียน 0-2791-7322
ฝ่ายนิติการ 0-2791-7350
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000