หนังสือเวียน / ข่าวประชาสัมพันธ์
line orange

 

เลขที่หนังสือ          
 ลงวันที่  เรื่อง
-
-
คู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน ปี 62
dl
 มท 0309.6/ว 80
7 มค. 59
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทุจริตประพฤติมิชอบ
ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
dl
มท 0309.6/ ว 11346 23 มิ.ย. 58 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน
dl
ที่ มท 0309.6/ ว 17558
6 พ.ย.57
การป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl
 มท 0309.6/ว 675
16 มิ.ย. 57
กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน
dl
ที่ มท 0309.6/ว 323 12 ก.พ. 57
แนวทางดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน
dl
 มท 0309.1/ว 8787
29 พ.ค. 52
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน
dl


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000