ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรphone 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร  02-7917028
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร

0-2791-7030
0-2791-7036
ฝ่ายพัฒนาสำนัทะเบียนมาตรฐาน 0-2791-7030
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและระบบบริการทะเบียน

0-2791-7030
0-2791-7036
ฝ่ายประสานบุคลากรทางการทะเบียน

0-2791-7033
0-2791-7046
กลุ่มงานนิเทศการทะเบียนและบัตร 0-2791-7030
ฝ่ายการตรวจนิเทศการทะเบียนและบัตร 0-2791-7038
ฝ่ายพัฒนาระบบการตรวจนิเทศ 0-2791-7038
ฝ่ายระบบจัดการความรู้การทะเบียน 0-2791-7030
0-2791-7041
กลุ่มงานให้คำปรึกาาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร 0-2791-7007
ฝ่ายประสานการช่วยเหลือประชาชน 0-2791-7041
ฝ่ายให้บริการด้านทะเบียนสำนักบริการที่ 1 (วังไชยา) 0-2281-2543
ฝ่ายให้บริการด้านทะเบียนสำนักบริการที่ 2 (คลอง9) 0-2791-7034
ฝ่ายให้คำปรึกษาและการก้ไขปัญหาด้านการทะเบียน (1548) 0-2791-7142
กลุ่มงานประสานและคุ้มครองสิทธิคนไทย
ในต่างประเทศด้านการทะเบียนและบัตร
0-2281-2543

iconwebเว็ปไซต์ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรCopyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000