button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2554icon counter
มกราคม

9,742

กุมภาพันธ์ 10,525
มีนาคม 9,934
เมษายน 11,536
พฤษภาคม 9,984
มิถุนายน 12,401
กรกฎาคม 10,185
สิงหาคม 12,972
กันยายน 13,586
ตุลาคม 14,229
พฤศจิกายน 11,543
ธันวาคม 12,473
ยอดรวมทั้งหมด 139,110


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142