button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2556icon counter
มกราคม 20,539
กุมภาพันธ์ 23,346
มีนาคม 28,510
เมษายน 28,800
พฤษภาคม 29,653
มิถุนายน 33,330
กรกฎาคม 14,604
สิงหาคม 16,034
กันยายน 25,927
ตุลาคม 26,952
พฤศจิกายน 26,850
ธันวาคม 35,296
ยอดรวมทั้งหมด 282,889


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142