button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2557icon counter
มกราคม 31,209
กุมภาพันธ์ 29,289
มีนาคม 31,408
เมษายน 31,691
พฤษภาคม 30,261
มิถุนายน 33,445
กรกฎาคม 29,530
สิงหาคม 28,531
กันยายน 26,565
ตุลาคม 24,954
พฤศจิกายน 30,032
ธันวาคม 28,851
ยอดรวมทั้งหมด 535,766


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142