button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2559icon counter
มกราคม 27,673
กุมภาพันธ์ 33,547
มีนาคม 34,715
เมษายน 35,702
พฤษภาคม 33,484
มิถุนายน 34,987
กรกฎาคม 36,759
สิงหาคม 34,150
กันยายน 32,106
ตุลาคม 33,165
พฤศจิกายน 30,592
ธันวาคม 29,182
ยอดรวมทั้งหมด 396,062


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142