button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2560icon counter
มกราคม 19,789
กุมภาพันธ์ 18,629
มีนาคม 18,943
เมษายน 19,378
พฤษภาคม 31,802
มิถุนายน 116,233
กรกฎาคม 219,178
สิงหาคม 311,813
กันยายน 1,262,965
ตุลาคม 1,864,198
พฤศจิกายน 1,894,586
ธันวาคม 2,168,111
ยอดรวมทั้งหมด 7,945,625


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142