button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2561icon counter
มกราคม 34,295
กุมภาพันธ์ 41,487
มีนาคม 48,938
เมษายน 58,972
พฤษภาคม 68,983
มิถุนายน 73,267
กรกฎาคม 93,654
สิงหาคม 158,687
กันยายน 265,889
ตุลาคม 698,975
พฤศจิกายน 863,267
ธันวาคม 975,183
   
ยอดรวมทั้งหมด 3,381,597


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142